Erasmus KA219 Projesinin 2. Ulusötesi Eğitim Faaliyeti Gerçekleştirildi

0
335
turhan-feyzioglu-lisesi-erasmus-2

Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen  2016-1-PL01-KA219-026791_4 numaralı Truly Independent isimli Erasmus+ KA219 projesinin 2. Ulusötesi Öğrenme ,öğretme ve eğitim faaliyeti 8-12 mayıs 2017 tarihleri arasında Viterbo, İtalya’da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okul müdürü Hasan DURSUN, proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Ayşe Gizem UZUN ve  öğrenciler Yağmur SARIDERE,Seyran ARAS,Ahmet Hakan GÜNDOĞDU ve Beraat BEKTAŞOĞLU İtalya’daki ortakları IIS Francesco Orioli okulunu ziyaret ederek okul tarafından hazırlanan eğitimlere katıldılar.

Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar nedir?

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

2016 yılı başvuru döneminden itibaren geçerli olmak üzere hedeflerine ve ortaklık yapısına bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri iki türde olabilecektir:

1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Development of Innovation): Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: (Exchange of Good Practices) Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edemeyecektir. (Yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projeleri bu kategoride olamaz.)

Seçilen stratejik ortaklığın türü başlangıçta başvuru formunda (Main objective of the project) seçilmiş olmalıdır. Erasmus+ Okul Eğitimi Programı kapsamında:

–  Standart bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) projesi kapsamında başvuru sahibi, hedefleri doğrultusunda bir seçim yaparak her iki proje türünde de başvuru yapabilir.
Ancak,
–  Yerel/bölgesel eğitim otoriteleri arasında yapılacak bölgesel nitelikli (partnership between regions) olarak kurgulanmış bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) başvurusu sadece İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklık tipinde olacaktır.
– Sadece okullardan oluşan ortaklık yapısında Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) başvuru formu doldurulacak olup bu başvurular İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklık tipinde olacaktır.

Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması öngörülmüştür. Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında ulusal bütçe tahsisatının % 80’i ‘İyi Uygulamaların Değişimi’, % 20’si ise ‘Yenilik Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır. Bu doğrultuda, her iki proje grubu kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

uçuran-çocuke-comenius-ka2Kimler Başvurabilir ?

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik okulların yanı sıra, okul eğitimi alanında farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.

Stratejik Ortaklık Projeleri, uluslararası projelerdir ve en az üç farklı Program Ülkesinden üç farklı ortak içermelidir.

Bununla birlikte;

 • yalnızca okullardan oluşan Stratejik Ortaklıklarda (okul listesi)
 • yerel/bölgesel okul eğitimi makamları arasındaki Stratejik Ortaklıklarda (kurum listesi)
 • en az iki Program Ülkesinden kurum/kuruluşlar bulunabilir.

Stratejik Ortaklıkta  yer alan tüm ortaklar, başvuru formunda tanımlanmış olmalıdır. Tüm ortaklık adına tek bir başvuru yapılmalı ve bu başvuru koordinatör kurum tarafından yerleşik bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılmalıdır. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı ulusal ajansa ya da farklı ulusal ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Stratejik Ortaklıklarda yer alacak kurumların sayısı için bir üst sınır bulunmamakla birlikte, proje yönetimi ve uygulaması için tahsis edilen bütçe 10 ortak ile sınırlıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • Kısa dönem (5 gün – 2 ay) fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
 • Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay)
 • Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 ay – 12 ay)
 • Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
 • Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 ay – 12 ay)

Faaliyet süreleri seyahat günleri hariç asgari sürelerdir.
Eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri kapsamında İyi uygulamaların paylaşımına yönelik Stratejik Ortaklıklarda tüm proje için en fazla 100 katılımcı (refakatçiler dahil) desteklenmektedir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projeler, 12 ile 36 ay arasında sürebilir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

 • Proje Yönetimi ve Uygulaması
 • Ulusötesi Proje Toplantıları
 • Fikri Çıktılar
 • Çoğaltıcı Etkinlikler
 • Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri
 • İstisnai Masraflar
 • Özel İhtiyaç Desteği

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.